Gäller manuella rullstolar för dessa människor?

- Jul 29, 2015-

Rullstoltransporter, främst för kapacitet minskning och förlust, paraplegi, hemiplegi, lem amputationer, frakturer, lem förlamning, svår nedre extremiteten dysfunktion i svåra sjukdomar såsom artrit orsakas kropp misslyckande, demens, cerebrovaskulära sjukdomar, svåra centrala nervsystemet sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom orsakar farliga oberoende åtgärder äldre, svaga, rörelsehinder.

Ett par:Den korrekta metoden för elektriska rullstolar. Nästa:Manuell fyrhjulig rullstol-shopping tips