Uppblåsbar rullstolskudde

- Apr 21, 2018-

Smarta textilsystem förhindrar utveckling av trycksår hos rullstolsanvändare


Det europeiska forskningsprojektet PUMA (Pressure Ulcer Measuring and Actuation) tekniskt samordnat av Biomechanics Institute (IBV) har utvecklat en innovativ bärbar och icke-invasiv enhet för att förebygga och tidigt upptäcka risken för utveckling av Pressure Ulcer (PU) och återställa dess början för Tetraplegiska ryggmärgsskadade (T-SCI) individer som förlitar sig på rullstolar.

wheelchair cushion

Numera kostar PU-behandling 20 miljarder euro per år till EU: s folkhälsovårdssystem. Även om PU-prognosen är utmärkt i tidiga stadier med 95% förebyggande, är nuvarande lösningar inte effektiva eftersom de förlitar sig på tryckminskning istället för vävnadsförmåga, tar inte hänsyn till användartillstånd, egenskaper och sammanhang och kombinerar inte aktuella strategier för att förhindra PU.


Enligt IBV: s innovationsdirektör för rehabilitering och personlig autonomi, Ignacio Bermejo, "har PUMA-enheten tre oberoende system som gör det möjligt att förhindra PU: er eftersom den upptäcker och eliminerar risken för PU-utveckling men föreslår olika strategier för användarna."


Ett par:Hur väljer jag en rullstol för äldre? Nästa:Ergonomiska principer