Uppdrag

Våra uppdrag styrs av följande principer:

* Vår prioritet är produktens kvalitet: det finns inget viktigare än kvaliteten på produkten och vi behöver kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra produkter. Kvaliteten på våra produkter talar för sig själva.

* Punktlig leverans är den drivande kraften i företaget. Tid är mest värdefull och vi behöver se till att det i detta allt närmare partnerskap, effektivitet är helt avgörande för framgång för en organisation.

* Omfattande efter försäljning service: Branding är nyckeln till förbättra värdeskapande och efter-Point-of-Sale-service är hörnstenen i varumärket jordad på. Kundnöjdhet service är den enda åtgärden av kvaliteten på service normer oavsett hur hårt produktionsprocesserna. Som värdet av omfattande efter försäljning service, kan vi känna våra kunder bättre, lägga mer värde till varumärke och öka kundlojaliteten.

* "Högre kvalitet på produkter, mer punktliga leveranser och omfattande efter-Point-of-Sale-service" är kännetecknande för vårt företag.

* Jianlian är expert för din personliga homecare produkter, och vi ser verkligen fram emot att träffa dig.