Rullstolsanvändare är mer utsatta när de korsar vägar

- Apr 23, 2018-

Rullstolsanvändare är mer utsatta när de passerar väg


Fotgängare med rullstolsanvändare i USA är 30% mer benägna att dödas i vägtrafik kollisioner än allmänheten, säger forskning publicerad i online-tidskriften BMJ Open.

[rullstol på väg]

wheelchair road

Att korsa vägen kan vara utmanande och farligare för rullstolsanvändare.

Nästan 5 000 fotgängare dödas varje år och ytterligare 76 000 skadas i vägkollisioner på allmänna vägar i USA.


Dödsrisken bland rullstolsanvändare för fotgängare jämfört med den allmänna befolkningen har inte studerats tidigare.


Forskare undersökte överlappningen mellan två oberoende men ofullständiga datakällor för att uppskatta det totala antalet dödsfall för fotgängare orsakade av bilolyckor från 2018-1


Den forskningsteknik som används kallas fångst-återinsamling av två källor.


De två källorna som användes var nationella nyheter om dödsolyckor i bilolyckor som publicerades i LexisNexis amerikanska tidningsdatabas och National Highway Traffic Safety Administrations Fatality Analys Reporting System (FARS), baserat på polisrapporter om vägtrafik kollisioner på vägar i USA.


Ett par:Nej Nästa:Nej